25 aasta sünnipäev

Riikliku eriolukorra ajal töötame kodukontoris, aga tavapärases rütmis.
Oleme kättesaadavad nii e-kirja kui ka telefoni teel.

 

Tarkvaraarendus

Pakume ettevõtte- ja asutusesiseste info- ja tarkvarasüsteemide loomist ning arendamist, samuti vajadusel kolmandate osapoolte loodud infosüsteemide edasist arendamist ning haldust.

 

Platvorm

Arenduseks on võimalik kasutada nii vabavaralisi platvorme (WordPress, Drupal, Joomla!), kui tellija vajadustele optimeeritud MVC (Model-View-Controller) platvormi

Front-end ja
back-end arendus

Loome arendatavatele süsteemidele visuaalselt ilusa välimuse kui ka kogu vajaliku funktsionaalsuse

Liidestused

API (Application Programming Interface) liidestuste loomine loodavate lahenduste ja kliendi poolt kasutuses olevate kolmandate ärisüsteemidega

Tööprotsess

Ülesande analüüs ja kaardistamine

Analüüsime kliendi vajadusi ja koostame detailanalüüsi dokumentatsiooni

Prototüüpimine

Enne arendusega alustamist loome visuaalse- / funktsionaalse prototüübi, mille abil saab testida loodava tarkvaralahenduse kasutatavust (UX)

Arendus

Tarkvaralahenduse etapiviisiline arendus (disain, HTML, programmeerimine)

Koolitus ja kasutajatugi

Valminud tarkvaralahenduse üleandmine (koolitus, juurutamine ja kasutajatugi)

Dokumentatsiooni koostamine

Koostame nii tehnilise dokumentatsiooni, kui kasutusjuhendid erinevatele kasutajagruppidele

Testimine

Testime tarkvara nii automaattestide, kui manuaalsete testidega töö erinevates etappides

Referentsid